RAZGRAD REGION
   Traditional dances and children`s games
 
PERFORMANCE OF FEAST DANCES 
PRAVO
 Rachenitsa
DAYCHOVO
PAYDUSHKO
KRIVO
TRITE PATI
GRANCHARSKO
ELENINO
GANKINO
SVISHTOVSKO
ARAPOYNA
PRESKACHANKA
KYUCHEK
DANITSATA
NA DVE STRANI
PLETENITSA
OYNADZHIYSKA
NA STOMNA
KAYNA OYUNU
GYOBEK OYUNU
POVRASHTANKA
RAZHODNO HORO
CHERI BERI
NAPRED-NAZAD
KRIVINSKATA
VOYANDZHIYSKA
2024 January
Velikden; Easter (changing)1
Sv. Jeremiah; Snakes Day1
Svetal Ponedelnik; The Holy Monday (changing)2
Liatna Sv. Petka; Summers St. Petka2
Svetla Sriada; The Holy Wednesday (changing)4
Svetli Chetvartak; The Holy Thursday (changing)5
Svetli petak; The Light Friday (changing)6
Gergyovden; St. Georges Day6
Svetla Sabota; The Light Saturday (changing)7
Tomina nedelya; St. Thomas Day (changing)8
Sofinden; St. Sophias Day (changing)9
Leten Nikulden; Summer St. Nicholas Day9
St. German; German12
Sveti Konstantin i Elena; Sts. Constantine and Elena21
Gallery
All images, texts and video fragments are copyrighted.