MONTANA REGION
   TRADITIONAL RITES AND FEASTS
   Traditional Celebration of Ecclesiastical and Popular Orthodox Feasts
 
   

с. Василовци, общ. Брусарска

Девойчета вземат залчета от обредни кукли, поставят ги на кора от дърво и ги потапят в реката. Чието залче е първо - кумица става. Кани останалите на попара. Това е ритуал - Комичане. Момичетата хващат залчетата по реката и хранят животните за здраве. Всички се кичат с върбови клонки и носят у дома увити около кръста за здраве.

"Комичане"

с. Василовци

Попълнил анкетната карта: Евдокия Димитрова Методиева; икономист, секретар на читалище "Хр. Ботев".

Tekstual information represent authentic folkore descriptions, received as answers from Living Human Treasures - Bulgaria project inquery.
2022 January
Sveta Varvara; St. Barbara4
Sveti Sava; St. Sava5
Nikulden; St. Nicholas' Day6
Zimna Sveta Anna; Winter St. Anna9
Sveti Spiridon; St. Spiridon’s Day12
Sveti Modest; St. Modest18
Ignagden, Polaznik; St. Ignatius' Day20
Sveta Anastasia; St. Anastasiya's Day22
Budni vecher, Malka Koleda; Christmas Eve24
Koleda; Christmas25
Stefanovden; St. Stephen’s Day27
Gallery
All images, texts and video fragments are copyrighted.