KARDZHALI REGION
   TRADITIONAL RITES AND FEASTS
   TRADITIONAL CELEBRATION OF ECCLESIASTICAL AND POPULAR ORTHODOX FEASTS
 
   

с. Кирково, общ. Кирково

Квасят се китки на 5 май вечерта, слагат се в съд със вода под трендафил. Сутринта се става рано, търкалят се по росата, люлеят се на дрян. След това се пеят и наричат китките една по една за здраве, имане, пчели, царевица, сватби, берекет и др. След опяването се правят люлки, играе се по цял ден от сутрин до вечер, посрещат се гости, колят се агнета.

Гергьовден

с. Кирково

Попълнил анкетната карта: Валентина Иванова Коджабоюкова; читалищен секретар -читалище “Никола Вапцаров”.

Tekstual information represent authentic folkore descriptions, received as answers from Living Human Treasures - Bulgaria project inquery.
2022 January
Sveta Varvara; St. Barbara4
Sveti Sava; St. Sava5
Nikulden; St. Nicholas' Day6
Zimna Sveta Anna; Winter St. Anna9
Sveti Spiridon; St. Spiridon’s Day12
Sveti Modest; St. Modest18
Ignagden, Polaznik; St. Ignatius' Day20
Sveta Anastasia; St. Anastasiya's Day22
Budni vecher, Malka Koleda; Christmas Eve24
Koleda; Christmas25
Stefanovden; St. Stephen’s Day27
Gallery
All images, texts and video fragments are copyrighted.