BLAGOEVGRAD REGION
   TRADITIONAL DANCES AND CHILDREN`S GAMES
 
PERFORMANCE OF FEAST DANCES 
PRAVO HORO
RACHENITSA
KRIVO HORO
DAYCHOVO
PAYDUSKO
CHETVORNO HORO /CHETVORKA / GRAZHDENSKA CHETVORKA
SHIRTO / SHIRITO
TRITE STAPKI
YUCH AYAK
MELNISHKO HORO
BREZNISHKO HORO
MEDINOTO
MEHMEDALISH
NAZLANINOTO
BANICHANSKO
MALESHEVSKO
GYUL FUTA
STAR DYADO
STANO, STANO
KOSTANDA
KUKUNYASHKA
OY, MARIYO
ESKI
DENINKI
DANKE ARNAUT
TRENO, MOME
2022 January
Sveta Varvara; St. Barbara4
Sveti Sava; St. Sava5
Nikulden; St. Nicholas' Day6
Zimna Sveta Anna; Winter St. Anna9
Sveti Spiridon; St. Spiridons Day12
Sveti Modest; St. Modest18
Ignagden, Polaznik; St. Ignatius' Day20
Sveta Anastasia; St. Anastasiya's Day22
Budni vecher, Malka Koleda; Christmas Eve24
Koleda; Christmas25
Stefanovden; St. Stephens Day27
Gallery
All images, texts and video fragments are copyrighted.