TARGOVISHTE REGION
   TRADITIONAL RITES AND FEASTS
   Traditional Celebration of Ecclesiastical and Popular Orthodox Feasts
 
   

с. Голямо Соколово, общ. Търговище

На Бъдни вечер като се нахранят, младите хора скриват една хапка от питата. Тайно от всички я допират до устата 3 пъти и я слагат под възглавницата. Когото сънуват – за него ще се оженят.

Бъднишка хапка

с. Голямо Соколово

Попълнил анкетната карта: Павлина Серафимова Александрова; библиотекар-читалищен секретар, Народно читалище “Христо Ботев”.

Tekstual information represent authentic folkore descriptions, received as answers from Living Human Treasures - Bulgaria project inquery.
2018 January
Petkovden; St. Petka (Paraskeva of Tarnovo)14
Dimitrovden; St. Demetrius's Day26
Gallery
All images, texts and video fragments are copyrighted.